top of page
Kabelförlägning

Fiberförläggning (även blåsning av fiber)

Elkablar

Schakt, plöjning, kedjegrävning och tryckning 

Markanläggning

Vi har stor erfarenhet av olika typer av markanläggning såsom:

 

Grunder  (industrier, villor, garage)

Padockar, ridbanor, maneger

Vatten och avlopp

Dräneringar

Line Ward mikroplog

Line Ward är en mycket kompakt men effektiv mikroplog för plöjning av fiberkanalisation. Det finns även möjlighet att borra kortare sträckor under tex stensättningar eller gång/cykelbanor. 

bottom of page